Informační technologie

analýza

Každý vývoj musí být podložen analýzou a proto nabízíme i tuto službu.