Mikroservice

Mikroservice je v dnešní době moderní aplikační architektura. Mikroservice děláme rádi, protože víme jaké to má výhody.