Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 
  Název projektu: Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti Koníř s.r.o.
  Jméno žadatele: Koníř s.r.o.
  Termín realizace: 20. 2. 2020 – 28. 6. 2021
  Způsobilé výdaje: 1 225 786,00 Kč 
  Dotace: 367 735,80 Kč
  Popis projektu: Cílem projektu bylo pořízení elektromobilu za účelem zahájení přechodu společnosti Koníř s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů. Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.
  Závěry a výsledky: V červnu 2020 došlo k pořízení elektromobilu Tesla model 3 Long Range, který bude využíván pro podnikatelské účely společnosti Koníř s.r.o.. Po 2 měsících provozu jsme nezaznamenali omezení v důsledku dojezdu. Náklady se pohybují okolo 0,25 Kč / 1km, čímž rapidně klesly náklady za provoz automobilu ve srovnání se škoudou superb 2.0 TDi.

 

Tesla model 3