Vývoj

software

Vyvíjíme webové aplikace na platformě Java a Vue JS. Specializujeme se na aplikace vystavěné na Spring frameworku a prosazuje samostatně běžící aplikace přes SpringBoot v dockeru. Při vývoji lpíme na pokrytí testy.